ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΜΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2019-20


 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

 

Γενικά χαρακτηριστικά του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών

 

Το Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης προσφέρει για είκοσι  και πλέον χρόνια (παλαιότερα σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Περιφερειακής Ανάπτυξης), Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών που οδηγεί σε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης ή στην εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής.

Εκατοντάδες απόφοιτοι του ΠΜΣ έχουν εξελιχθεί σε σημαντικά στελέχη του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, της ακαδημαϊκής κοινότητας, κλπ.

Το πρόγραμμα καλύπτει πλήρως τα γνωστικά πεδία της περιφερειακής ανάπτυξης και της οικονομικής πολιτικής. Περιλαμβάνει ένα συνδυασμό θεωρητικών και εφαρμοσμένων γνωστικών αντικειμένων, επιλεγμένων έτσι ώστε να υποστηρίζουν τόσο τα ερευνητικά / ακαδημαϊκά ενδιαφέροντα των υποψηφίων που θα επιθυμούσαν να συνεχίσουν για διδακτορία, όσο και τα επιστημονικά εφόδια όσων επιθυμούν να σταδιοδρομήσουν  στα πάντα επίκαιρα θέματα του σχεδιασμού προγραμμάτων οικονομικής και περιφερειακής ανάπτυξης, των δημόσιων οικονομικών, του χωρικού σχεδιασμού κ.α.

  

Πρόγραμμα Σπουδών Νέου Π.Μ.Σ. (ΦΕΚ 2704/ τ.Β/ 09-07-18) - (Κανονισμοί ΠΜΣ-ΠΔΣ του ΤΟΠΑ)

Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. ανέρχονται σε ενενήντα (90). Το Π.Μ.Σ. έχει δύο κατευθύνσεις, την κατεύθυνση «Εφηρμοσμένων Οικονομικών και Διοίκησης» και την κατεύθυνση «Αστικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης». Η κατεύθυνση «Αστικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης» έχει δύο ειδικεύσεις, την ειδίκευση «Περιφερειακού και Τοπικού Αναπτυξιακού Προγραμματισμού» και την ειδίκευση των «Οικονομικών της Αγοράς Ακινήτων».
Το πρόγραμμα των μαθημάτων διαμορφώνεται ως εξής:

  

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ  "ΕΦΗΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ"
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ  "ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ"

 

 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ  "ΕΦΗΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ"

  • Το Α΄ Εξάμηνο περιλαμβάνει 4 υποχρεωτικά μαθήματα.
  • Στο Β΄ Εξάμηνο επιλέγονται 4 μαθήματα από 6 προσφερόμενα μαθήματα.
  • Το Γ΄ Εξάμηνο περιλαμβάνει τη διπλωματική εργασία.

 

 Πατώντας στα μαθήματα μπορείτε να δείτε την περιγραφή τους

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
8060

Ποσοτικές Μέθοδοι Εφηρμοσμένων Οικονομικών

Ανάθεση: Στ. Ντεγιαννάκης

Συμμετοχή: Κ. Γιαννόπουλος, Π. Δελής

 

ΥΠ
8061

Μικροοικονομική για Μάνατζερ

Ανάθεση: Χρ. Στοφόρος

ΥΠ
8062

Μακροοικονομικό Περιβάλλον και Λήψη Αποφάσεων

Ανάθεση: Γρ. Σιουρούνης

Συμμετοχή: Σ.-Ε. Λώλος, Μ. Λαμπρινίδης 

ΥΠ
8063

Διοίκηση και Μάνατζμεντ Επιχειρήσεων και Οργανισμών

Ανάθεση: Θ. Παλάσκας

Συμμετοχή: Χρ. Τσιριμώκου, Γ. Λούντζης

ΥΠ

  

Πατώντας στα μαθήματα μπορείτε να δείτε την περιγραφή τους

Β' ΕΞΑΜΗΝΟ

Επιλέγονται 4 μαθήματα επιλογής, τα οποία προέρχονται από τον παρακάτω Ενδεικτικό

Κατάλογο Μαθημάτων Επιλογής.

 8065

Εφηρμοσμένη Οικονομετρία για Οικονομικά, Χρηματοοικονομικά και Μάνατζμεντ

 

Ανάθεση: Στ. Ντεγιαννάκης

 

Συμμετοχή: Στ. Τσεμπερλίδης

 

ΕΠ ΝΑΙ
8072

Θέματα Ανάπτυξης  

 

Ανάθεση: Ι. Κεραμίδου, Αικ. Φωτεινοπούλου

 

ΕΠ ΝΑΙ
8067

Μέθοδοι Εφηρμοσμένης Έρευνας για Στελέχη    

 

Ανάθεση: Στ. Ντεγιαννάκης, Στ.-Κλ. Ρίτσαρντσον

ΕΠ ΝΑΙ
8064

Δημοσιονομικός Παρεμβατισμός και Οικονομική Δραστηριότητα

 

(Δεν θα διδαχθεί το ακαδ. Έτος 2019-20)

 

ΕΠ ΟΧΙ
8071

Οικονομικά της Εργασίας

 

Ανάθεση: Απ. Δεδουσόπουλος

ΕΠ ΝΑΙ
8066

Χρηματοοικονομική Διακυβέρνηση

 

(Δεν θα διδαχθεί το ακαδ. Έτος 2019-20)

 

ΕΠ ΟΧΙ
8068

Μέθοδοι Ελέγχου Ποιότητας

 

(Δεν θα διδαχθεί το ακαδ. Έτος 2019-20)

 

ΕΠ ΟΧΙ
8069

Εταιρική και Κοινωνική Υπευθυνότητα των Επιχειρήσεων

 

Ανάθεση: Αν. Ψειρίδου

 

Συμμετοχή: Ι. Κωστόπουλος 

ΕΠ ΝΑΙ
8070

Διοικητική Λογιστική

 

(Δεν θα διδαχθεί το ακαδ. Έτος 2019-20)

 

ΕΠ ΟΧΙ
8073

Διακυβέρνηση Δημοσίων και Ιδιωτικών Οργανισμών

 

(Δεν θα διδαχθεί το ακαδ. Έτος 2019-20)

 

ΕΠ ΟΧΙ
8074

Οικονομική του Περιβάλλοντος

 

(Δεν θα διδαχθεί το ακαδ. Έτος 2019-20)

 

ΕΠ ΟΧΙ
8075

Διεθνής Οικονομική Διακυβέρνηση

 

(Δεν θα διδαχθεί το ακαδ. Έτος 2019-20)

 

ΕΠ ΟΧΙ
ΝΕΟ

Θέματα Εφαρμοσμένης Διοίκησης και Μάνατζμεντ Επιχειρήσεων και Οργανισμών

 

Ανάθεση: Θ. Παλάσκας

ΕΠ  ΝΑΙ 

  

Γ' ΕΞΑΜΗΝΟ
Διπλωματική εργασία
Aρχή της σελίδας

  


  

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ  "ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ"

Η κατεύθυνση «Αστικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης» έχει δύο ειδικεύσεις:

Περιφερειακού και Τοπικού Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

  • ΤΟ Α' ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ 4 ΜΑΘΗΜΑΤΑ
  • ΤΟ Β' ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ 4 ΜΑΘΗΜΑΤΑ
  • ΤΟ Γ' ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 

  

Οικονομικών της Αγοράς Ακινήτων

  • ΤΟ Α' ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ 4 ΜΑΘΗΜΑΤΑ
  • ΤΟ Β' ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ 4 ΜΑΘΗΜΑΤΑ
  • ΤΟ Γ' ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

 

 

Πρώτη Ειδίκευση: Περιφερειακού και Τοπικού Αναπτυξιακού Προγραμματισμού 

Πατώντας στα μαθήματα μπορείτε να δείτε την περιγραφή τους

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
8076

Ποσοτική Περιφερειακή Ανάλυση  

 

Ανάθεση: Αν. Καραγάνης (συντονιστής),

 

Αθ. Παπαδασκαλόπουλος, Αγγ. Μιμής

Συμμετοχή: Π. Νικολόπουλος

ΥΠ
8077

Περιφερειακή και Αστική Οικονομική  

  

Ανάθεση: Ι. Ψυχάρης, Αντ. Ροβολής, Β. Τσέλιος (συντονιστές),

 

Αντ. Λυμπεράκη  

 

Συμμετοχή: Ν. Κόνσολας

 

ΥΠ
8078

Περιφερειακός Προγραμματισμός: Ευρωπαϊκή, Εθνική, Περιφερειακή και Τοπική Διάσταση  

 

Ανάθεση: Β. Αυδίκος (συντονιστής), Ολ.Γιώτη-Παπαδάκη, Αθ. Παπαδασκαλόπουλος , Δ.Καντιάνης

ΥΠ
8079

Οικονομική του Περιβάλλοντος

 

Ανάθεση: Κ. Μπίθας (συντονιστής)

 

ΥΠ

 

Πατώντας στα μαθήματα μπορείτε να δείτε την περιγραφή τους

Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
8082

Διοίκηση και Αξιολόγηση Περιφερειακών Προγραμμάτων και Έργων

 

Ανάθεση: Ηλ. Πλασκοβίτης (συντονιστής)

 

Συμμετοχή: Β. Αυδίκος, Δ. Καντιάνης

 

ΥΠ
8083

Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών  

 

Ανάθεση: Αγγ. Μιμής

 

Συμμετοχή: Γ. Φώτης (Ε.Μ.Π.)

 

ΥΠ
8084

Οργάνωση και Οικονομικά της Αυτοδιοίκησης

 

Ανάθεση: Ι. Ψυχάρης

 

Συμμετοχή: Β. Δεληθέου

 

ΥΠ
8085

Ειδικά θέματα Περιφερειακής Πολιτικής (Εργαστήριο)

 

Ανάθεση: Β. Τσέλιος

 

Συμμετοχή: Δ. Σκούρας (Παν/μιο Πατρών)

 

ΥΠ

 

Γ' ΕΞΑΜΗΝΟ
Διπλωματική εργασία
Aρχή της σελίδας

 

 

Δεύτερη Ειδίκευση: Οικονομικών της Αγοράς Ακινήτων

Πατώντας στα μαθήματα μπορείτε να δείτε την περιγραφή τους

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
8076

Ποσοτική Περιφερειακή Ανάλυση

 

Ανάθεση: Αγγ. Μιμής

 

Αν. Καραγάνης(συντονιστής)

 

ΥΠ
8077

Περιφερειακή και Αστική Οικονομική  

 

Ανάθεση: Ι. Ψυχάρης, Αντ. Ροβολής (συντονιστές)

 

Συμμετοχή: Β. Τσέλιος

 

ΥΠ
8080

Πολεοδομικός και Χωροταξικός Σχεδιασμός – Project Finance

 

Ανάθεση: Στ.-Σ. Κυβέλου (συντονίστρια), Δ. καντιάνης 

 

Συμμετοχή: Ν. Χιωτίνης

 

ΥΠ
8081

Αρχές Κατασκευών και Τεχνικά Ζητήματα του Κατασκευαστικού Κλάδου – Project Management

 

Ανάθεση: Αν. Τασόπουλος, Αν. Καραγάνης, Δ. Καντιάνης

 

ΥΠ

 

Πατώντας στα μαθήματα μπορείτε να δείτε την περιγραφή τους 

Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
8086

Αρχές Εκτιμητικής

 

Ανάθεση: Αν. Καραγάνης

 

Συμμετοχή: Χρ. Χατζητσώλης

 

ΥΠ
8087

Διοίκηση Ακίνητης Περιουσίας  

  

Ανάθεση: Αντ. Ροβολής

 

Συμμετοχή: Π. Βλάμης

 

ΥΠ
8088

Χρηματοοικονομική Ανάλυση και Φορολογία  

 

Ανάθεση: Κ. Λιάπης, (συντονιστής)

 

Συμμετοχή: Γρ. Γαλανός

 

ΥΠ
8089

Αγορές Κεφαλαίου και Ακινήτων  

 

Ανάθεση: Β. Δούβλης (συντονιστής), Κ. Λιάπης, Δ. Καντιάνης

 

Συμμετοχή: Σ. Βασιλόπουλος, Ε. Πολίτης

 

ΥΠ

  

Γ' ΕΞΑΜΗΝΟ
Διπλωματική εργασία
Aρχή της σελίδας

 


 

Υποδομές
Επιπλέον της γενικής υποδομής και της βιβλιοθήκης του Παντείου Πανεπιστημίου οι φοιτητές του ΠΜΣ μπορούν να χρησιμοποιούν το Κέντρο Η/Υ του Τμήματος Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης καθώς και τις βιβλιοθήκες του Ινστιτούτου Περιφερειακής Ανάπτυξης και του Ινστιτούτου Περιβάλλοντος και Ανθρώπινου Δυναμικού.
Προϋποθέσεις και Διαδικασία Εισαγωγής στον Κύκλο Σπουδών ΜΔΕ
Οι όροι και προϋποθέσεις για την αποδοχή των υποψηφίων περιγράφονται αναλυτικά στον Κανονισμό Σπουδών 

 

Πληροφορίες
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης (Πάντειο Πανεπιστήμιο, Λεωφόρος Συγγρού 136, 17671 Αθήνα, 3ος όροφος, Παλαιά Πτέρυγα, τηλ. 210-9201425, 9201426 και 9201427).

 

Διδάσκοντες στο Πρόγραμμα για το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης
Καθηγητής   Απ. Δεδουσόπουλος
Καθηγητής   Β. Δούβλης 
Καθηγήτρια  Α. Λυμπεράκη
Καθηγητής   Σ. Λώλος
Καθηγητής   Κ. Μπίθας
Καθηγητής   Θ. Παλάσκας
Καθηγητής   Α. Παπαδασκαλόπουλος
Καθηγητής   Κ. Ρίτσαρντσον
Καθηγητής   Α. Τασόπουλος
Καθηγητής   Ι. Ψυχάρης
 
Αν. Καθηγήτρια  Σ. Κυβέλου
Αν. Καθηγητής   Κ. Λιάπης
Αν. Καθηγητής   Στ. Ντεγιαννάκης
Αν. Καθηγήτρια  Ο. Παπαδάκη
Αν. Καθηγητής   Η. Πλασκοβίτης
Αν. Καθηγητής   Α. Ροβολής
 
Επ. Καθηγητής  Β. Αυδίκος  
Επ. Καθηγήτρια  Β. Δεληθέου
Επ. Καθηγητής   Αν. Καραγάνης  
Επ. Καθηγήτρια  Ι. Κεραμίδου  
Επ. Καθηγητής   Α. Μιμής  
Επ. Καθηγητής   Χρ. Στοφόρος  
Επ. Καθηγήτρια  Αν. Ψειρίδου  
 
Ομ. Καθηγητής   Κ. Αθανασόπουλος
Ομ. Καθηγητής   Ν. Κόνσολας
Ομ. Καθηγητής   Μ. Λαμπρινίδης
Ομ. Καθηγητής   Π. Λουκάκης
Ομ. Καθηγητής   Θ. Πάκος
 
τ. Αν. Καθηγητής   Κ. Ράνος
τ. Επ. Καθηγητής   Κ. Ρόκος
τ. Επ. Καθηγήτρια  Αικ. Φωτεινοπούλου
Aρχή της σελίδας