ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ:  Επίκουρος Καθηγητής  Χρυσόστ. Στοφόρος
ΜΕΛΗ:
Θεοδ. Παλάσκας, Καθηγητής
N. Tάτσος, Kαθηγητής
Στ. Ντεγιαννάκης, Αναπλ. Καθηγητής
Γ. Σιουρούνης, Επικ. Καθηγητής
Ι. Κεραμίδου, Επίκ. Καθηγήτρια
Αν. Ψειρίδου, Επίκ. Καθηγήτρια